Wijkteams en Plusopvang 0-4 jaar

De Rotterdamse wijkteams zijn belangrijke partners voor de Van Veldhuizen Stichting. Met name in de Plusopvang werken we veel samen. Op deze pagina's gaan we daar nader op in.

Wijkteams kunnen onze Plusopvang inzetten voor kinderen van 0-4 jaar met ontwikkelings- of gedragsproblemen. Soms komen die voort uit de gezinssituatie. Samen helpen we zo de kinderen een stapje verder. Tegelijkertijd ondersteunen we de ouders. Uiteraard is er nadat een kind is geplaatst, steeds afstemming over de te bereiken doelen.

Concreet werken we vanuit de volgende locaties voor de gebieden

  • Dikkertje Dap Crooswijk (Kralingen Crooswijk)
  • Dikkertje Dap Centrum (Rotterdam Centrum)
  • Dikkertje Dap Zevenkamp (Alexanderpolder)
  • Dikkertje Dap Beverwaard (IJsselmonde)
  • Dikkertje Dap Charlois (Charlois).

Kinderen uit aangrenzende of andere gebieden kunnen ook geplaatst worden in één van deze locaties. Dit gebeurt in overleg. U kunt dus altijd informeren naar de mogelijkheden. Voor informatie over aanmeldingen en wachtlijst kunt u contact op nemen met

telefoon 010-411 5043 / 06-1051 6526.

We maakten onderstaande video om inzicht te geven in wat de extra begeleiding op de plusopvang van Dikkertje Dap inhoudt.