Over Dikkertje Dap

Dikkertje Dap biedt kinderopvang Plus voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderen worden in verticale groepen van 10 kinderen opgevangen, begeleid door een tweetal pedagogisch medewerkers. De opvang vindt plaats op basis van een vooraf gestelde indicatie. Dit betekent dat wij kinderen opvangen waarbij een bepaalde problematiek bestaat. Dit kan zijn binnen het gezin maar ook bij het kind zelf. Vaak gaat het om een combinatie van deze twee. Dikkertje Dap staat ervoor om niet alleen met het kind te gaan werken maar ook hulp en ondersteuning te bieden aan ouders/ verzorgers. Kinderopvang Plus is gepositioneerd tussen (de zwaardere) Jeugdhulp en reguliere kinderopvang of voorschool. Dichtbij huis en met een laagdrempelige benadering van de ouders.

Voor plaatsing bij Dikkertje Dap is een indicatiestelling van de gemeente (GGD) nodig. Onze gezinsadviseur voert een intakegesprek met de ouders/ verzorgers van het te plaatsen kind. Hierna wordt deze intake besproken in onze intake/plaatsing commissie, waarna de indicatie aanvraag wordt ingediend bij de GGD. Vervolgens komt het kind op de wachtlijst en wordt zo snel mogelijk tot plaatsing overgegaan. Dit is ondermeer afhankelijk van de termijn waarop de indicatiestelling wordt afgegeven. Wanneer de aanmelding via het wijkteam verloopt, kan er een verkorte procedure worden gehanteerd. 

Voorbeelden van een indicatie zijn:

  • Kinderen waarbij een stoornis in de ontwikkeling is opgetreden of dreigt op te treden;
  • Kinderen met moeilijk te corrigeren gedrag;
  • Problemen in het gezin op sociaal/ maatschappelijk terrein;
  • Een combinatie van meerdere factoren die tegelijkertijd spelen (complexe problematiek).

Na de plaatsing gaan we samen met het kind en de ouders/verzorgers aan de slag om de vooraf gestelde doelen te behalen.

Benieuwd hoe een dag op Dikkertje Dap eruit ziet? Onderstaand filmpje laat het zien.